Polat 2021 Yılına Eksik İş Bırakmayacağız

Polat 2021 Yılına Eksik İş Bırakmayacağız

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görevli, Şube Müdürleri tarafında 6919 tamim gereği yapılan İç Denetim Raporlarının değerlendirildiği toplantı, Şehit İşletme Şefi Mehmet Soydinç toplantı salonunda yapıldı.

            Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’ın Başkanlığında yapılan toplantıya; Bölge Müdür Yardımcıları Halil Karademir, Halis Belen ve Şube Müdürleri katıldı.

Orman Bölge Müdürü Ziya Polat toplantının açılış konuşmalarında;’’ Şube Müdürlerince, 6 aylık dönemler halinde yapılan, birinci döneme ait denetim raporlarını bugünkü toplantımızda irdeleyeceğiz. Amacımız İşletme Müdürlüklerimizi denetlemek, eğitmek, rehberlik etmek, sorunları tespit edip çözüm bulmak ve varsa eksiklerimizi tamamlamaktır. Yapılan denetimler direktif defterine yazılacak, tespit edilen hususların yerine getirilip-getirilmediği 2. kez veya 2'den fazla yapılacak olan denetimlerde takip edilecektir. Ana unsurun yapılmıyor olmaması, denetlenen konularla ilgili aynı eksiklik ve aksaklıkların tekerrür etmemesi gerekiyor. 6919 denetimlerinde hassas davranılacak, amaca uygun denetim kontrol yapılacaktır. Şube Müdürlerimiz eğitici, öğretici ve denetleyici olacak ve sadece denetim yaptım anlayışı içinde bulunmayacaktır. Güçlü ve dinamik bir teşkilatımız var. Teknolojiye, zamana ve yeniliklere ayak uydurmalıyız. Her Şube kendi konusunda noksanlıkları tek tek tespit ederek, sorunlarımızı en aza indireceğiz. Gerekirse eksikliklerimizi kalem kalem, işletme işletme masaya yatıracağız. 2020 yılından 2021 yılına eksik iş bırakmayacağız. Somut, sorun ve çözüm önerileri şeklinde çalışacağız. Şube Müdürlerimiz kendilerine bir yol haritası çizecek ve sürekli olarak birbirleriyle istişare içinde olacaktır. Zamana yayılan noksanlıklarımızı kısa-orta ve uzun sürede, çözecek şekilde takip edeceğiz. İşletme Müdürlerimiz, işletme şefliklerinde yapacakları denetimlerde de aynı yol izlenecektir. ’’dedi.

Toplantı, Şube Müdürleri tarafından yapılan, 6919 denetimlerin mahiyeti, görülen eksiklikler ve eksikliklerin giderilmesi için neler yapılması gerektiği, geniş bir şekilde sunumlar yapılarak tamamlandı.

İlk Yorumu Yap

Yorum Yap