Polat Sakarya’da İşçiler Gibi Çalışıyor

Polat Sakarya’da İşçiler Gibi Çalışıyor

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, Geyve Orman İşletme Müdürlüğü, Soğuksu Orman İşletme Şefliğinin, 2020 Yılı programında olan kızılçam doğal gençleştirme ve gençlik bakımı (sık gençliklerin seyreltilmesi-aralık mesafe) çalışmaları konusunda, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat Başkanlığında iş başı eğitimi yapıldı.

Eğitime, Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Şahin Doğan, Şube Mühendisi Erhan Ercan, İşletme Müdürü Celalettin Kaba, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve İşletme Müdürlüğünde hizmet alımı ile çalışan orman mühendisleri katıldı.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’’ Ormanların devamlılığı açısından gençleştirme çalışmaları çok önem arz etmektedir. Bölge müdürlüğümüzde, esas olarak yapraklı orman ağırlıklı olmakla birlikte ibreli ormanlarımızın mevcudiyeti azımsanmayacak derecededir. Bu anlamda ibreli ormanlarımızın da silvikültür tekniklerinin gereklerini maksimum düzeyde alanda uygulayarak hem gençleştirme çalışmalarına hem de gençlik bakımı bakımı çalışmalarına devam edeceğiz’’ dedi.

Arazide uygulamalı olarak yapılan eğitimde, Soğuksu Şefliğinin 184 nolu bölmesinde kızılçam gençleştirme sahasında, ölü örtü ve diri örtü temizliği anlatılarak sahaya tohum atıldı. Tohum atma işleminden sonra dal serme işlemi gerçekleştirildi.

Eğitimin devamında, 132 nolu bölmedeki kızılçam gençliğinde, gençlik bakım çalışmalarının (sık bireylerin seyreltilmesi, aralık-mesafe) konusu uygulamalı olarak gösterildi.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Geyve Orman İşletme Müdürlüğü ekibine, ormancılık faaliyetlerinde başarılar diledi.

İlk Yorumu Yap

Yorum Yap